Forløbet

At forske i vikingetidens madvaner, kan være meget vanskeligt. For hvad spiste de egentlig i vikingetiden. Hvor almindeligt var krydderier og hvad er den mest anvendte metode til konservering? Drak man rent vand? Spiste man mange grøntsager, eller var det ligesom de store film om vikingerne, at de kun levede af kød og mjød?

I de skriftlige kilder kan man b.la. se i sagaen - Rigs vandring en fortæller om trællens mad:

”Bar Edda

mad på bordet

rigeligt med avner

en skål med suppe

sattes på bordet”

I dette forløb om Vikingetidens mad, vil vi forsøge at besvare de mange spørgsmål om madvaner i vikingetiden, vi vil inddrage skriftlige og arkæologiske kilder, også skal eleverne i grupper forsøge at tilberede "vikinge-mad".


fællesmål

Tag eleverne med ind i vikingernes verden. Et sted vi kender gennem skriftlige og billedlige kilder. En tid fyldt med mystik, hvor hverdagens sysler har stået lidt i baggrunden for de store krige, togterne og de hærdede krigere. Men hvordan var hverdagen bygget op, hvem stod for de huslige pligter, hvem pløjede marken, eller lappede skoen, og hvem stod for maden?

FORMÅLET med undervisningforløbet ”Vikingernes mad og drikke” er, at give eleverne mulighed for undervisning i et uformelt læringsmiljø indenfor skolens vante rammer. De skal arbejde ikke blot med deres hoved, men også med deres hænder. De skal sammen med underviseren, arbejde med arkæologiske og skriftlige kilder omhandlende mad, de skal lære at være kildekritiske, også skal de sammen med deres klassekammerater tilberede mad ud fra de få kilder vi kender fra vikingetiden. Vi forsøger dermed, at forbinde fortiden madvaner med elevernes egen nutid. For hvor skaffer vi mad fra? Hvordan får vi varme under gryderne? Hvordan frøs de ting ned i vikingetiden? osv. 

Nærværende undervisningforløb er bearbejdet med henblik på Vikingernes mad og drikkevaner. Forløbet er udarbejdet med henblik på, at understøtte historie-, religion og madkundskabsfagene. Dets fokus på diverse begreber såsom sociale og kulturelle forholde gør det også brugbart i samfundsfag, både set i forhold til emnearbejde samt et tværfagligt samarbejde mellem fagene. Forløbet med dets praktiske vinkel bliver derved et fagligt og praktisk supplement til undervisningen.

DE FAGLIGE MÅL er indarbejdet med henblik på at træne eleverne i at tage stilling, både kritisk og partisk. Arbejdet med fakta, perspektivering og fortolkning giver eleverne et fagligt indblik ind i vikingetidens levevis. Ved hjælp af spørgsmål, og praktiske opgaver får eleverne trænet deres færdigheder indenfor mundtlig formidling, argumentation, stillingtagen samt samarbejde. Der gives faktuel viden til eleverne, men de skal stadig selv deltage aktivt i madlavningen. Hvor de endvidere skal kunne formidle, fortolke og argumentere for hvorfor de har valgt disse ingredienser, og om hvorledes de fortolker en skrigtlig kilde. I gruppearbejdet får eleverne en forståelse for hvordan der skal samarbejdes og argumenteres, såfremt der skal nås til enighed.

I faget HISTORIE understøtter undervisningen bl.a. … indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom… og elevernes kronologiske overblik, styrker deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øver dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv….

I faget MADKUNDSKAB understøtter forløbet bl.a.... at eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser... og eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer.. samt at eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår...

I SAMFUNDSFAG understøtter undervisningen bl.a….. reflektere over betydningen af at tage del i

eller stå uden for det økonomiske, politiske og sociale liv….og reflektere over forbindelser mellem

politiske ideer og andre værdianskuelser i samfundet og i eget hverdagsliv…


varighed

pris

 

 

4 timer/ forløbet kan afkortes eller forlænges - KONTAKT os ved specifikke krav. 

Pris: kontakt os for nærmere information ang. arrangementet. TRYK HER.

INDEN BESØGET bedes læreren have  informeret eleverne om selve forløbet. Endvidere vil vi sende en redskabsliste, samt hvis I ønsker der skal laves mad over bål, en liste over remedier til dette. Læreren bedes også have inddelt klassen i mindre grupper. Husfruen indbyder til at eleverne er lyttende og deltager aktivt i undervisningen.