forløbet

I forløbet ”Vikingetidens mad” – bevæger vi os ind i en verden hvor vi skal bruge alle sanserne, og forsøge at leve af de råvarer der var tilgængelige for over 1000år siden. Dengang kunne man ikke gå i supermarkedet at handle, men levede af de dyr og råvarer man havde på gården eller det der kunne købes på markedet.

Vi vil I dette forløb komme tættere på maden i vikingetiden. Vi skal selv have fingrene i maden. Vi skal tænde bål, snitte, skære og tilberede som rigtige vikinger.


fællesmål

I faget HISTORIE understøtter undervisningen bl.a. … indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom… og elevernes kronologiske overblik, styrker deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øver dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv….

I faget MADKUNDSKAB understøtter forløbet bl.a.... at eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser... og eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer.. samt at eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår...


varighed

pris

 

Forløbet varer 3 timer  og inkl. Undervisning i vikingetidens råvarer og vikingetidens samfund, råvarer, madlavning og spisning i fællesskab.

Pris: kontakt os for nærmere information ang. arrangementet. TRYK HER.

INDEN BESØGET bedes læreren have  informeret eleverne om selve forløbet. Endvidere vil vi sende en redskabsliste, samt hvis I ønsker der skal laves mad over bål, en liste over remedier til dette. Læreren bedes også have inddelt klassen i mindre grupper. Husfruen indbyder til at eleverne er lyttende og deltager aktivt i undervisningen.