Forløbet

Den rige storbondes fester, kunne være noget af et tilløbsstykke. Folk sad bænket sammen omkring de lange borde i den store hal, mens trælle og kvinder hastede rundt med forsyninger til storbondens mange mænd. Og der blev spist og drukket godt. Men hvad spiste og drak vikingerne egentlig? Hvem tilberedte maden og stod for menuen både til den store fest men også i dagligdagen?

I dette forløb hilser eleverne på vikingetidens Husfrue, hende der står for gøremålene på gården, hvad enten det er at styre trællene, eller selv stå for madlavningen. Hun vil fortælle historier om vikingetiden, og om de gamle guder. Sammen med Husfruen skal eleverne også forsøge at lave rigtig vikingemad. 


Fællesmål

I faget HISTORIE understøtter undervisningen bl.a. … indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom… og elevernes kronologiske overblik, styrker deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øver dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv….

I faget MADKUNDSKAB understøtter forløbet bl.a.... at eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser... og eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer.. samt at eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår...

 


varighed

pris

 

Forløbet varer 3 timer og inkl. historiefortælling om vikingerne og deres guder. Diverse råvarer, let madlavning og spisning i fællesskab. Forløbet kan afkortes eller forlænges - KONTAKT os ved specifikke krav. 

Pris: kontakt os for nærmere information ang. forløbet. TRYK HER.

INDEN BESØGET bedes læreren have  informeret eleverne om selve forløbet. Endvidere vil vi sende en redskabsliste, samt hvis I ønsker der skal laves mad over bål, en liste over remedier til dette. Læreren bedes også have inddelt klassen i mindre grupper. Husfruen indbyder til at eleverne er lyttende og deltager aktivt i undervisningen.